הפרוייקטים שלנו

סטטוס:
סוג:

תמ"א 38

סטטוס: תכנון מתקדם

פינוי ובינוי

סטטוס: תכנון ראשוני

פינוי ובינוי

סטטוס: תכנון מתקדם

תמ"א 38

סטטוס: תכנון מתקדם

פינוי ובינוי

סטטוס: תכנון מתקדם

פינוי ובינוי

סטטוס: בבנייה

פינוי ובינוי

סטטוס: תכנון ראשוני

תמ"א 38

סטטוס: תכנון מתקדם