הפרוייקטים שלנו

סטטוס:
סוג:

פינוי ובינוי

סטטוס: תכנון מתקדם

פינוי ובינוי

סטטוס: תכנון מתקדם

פינוי ובינוי

סטטוס: תכנון מתקדם

פינוי ובינוי

תמ"א 38

סטטוס: קבלת היתר

פינוי ובינוי

סטטוס: תכנון ראשוני

תמ"א 38

סטטוס: תכנון מתקדם