המגינים, חיפה

יחידות דיור

0

סטטוס

תכנון ראשוני

סוג הפרוייקט

פינוי ובינוי

תיאור הפרויקט

מיקום הפרויקט

גלריית תמונות והדמיות