גדליהו 8-20, חיפה

יחידות דיור

240

סטטוס

תכנון מתקדם

סוג הפרוייקט

פינוי ובינוי

תיאור הפרויקט

מיקום הפרויקט

גלריית תמונות והדמיות