גדליהו 1-33, חיפה

יחידות דיור

1200

סטטוס

סוג הפרוייקט

פינוי ובינוי

תיאור הפרויקט

מיקום הפרויקט

גלריית תמונות והדמיות