גדליהו 1-23, חיפה

יחידות דיור

768

סטטוס

תכנון ראשוני

סוג הפרוייקט

פינוי ובינוי

תיאור הפרויקט

מיקום הפרויקט

גלריית תמונות והדמיות